Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

granit

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Historie trhacích prací na důlních provozech
 (Nela Rogulská)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103537 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Práce na příbuzné téma

Návrh postupů dobývání v lomu EHRLICH v letech 2010 – 2030 – studie.
 (Kateřina Vymyslická)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82840 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Využití statistických a geostatistických metod pro hodnocení vlivu těžby a úpravy antimonových rud v milešovském revíru.
 (Vít Štrupl)

2017, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127403 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Návrh postupů dobývání v lomu EHRLICH v letech 2010 – 2030 – studie.
 (Kateřina Vymyslická)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82840 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Kvantitativní stanovení obsahu minerálů v granitech a granodioritech metodou CQMA
 (Michal Režný)

2015, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109139 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Práce na příbuzné téma