Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

NV č. 91/2010 Sb

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Zhodnocení účinnosti NV 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
 (Karel Mitrenga)

2014, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105402 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení účinnosti NV 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
 (Karel Mitrenga)

2014, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105402 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Historie a současnost čištění komínů a kouřovodů
 (Pavel HÁLA)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3092wq/Bakal_sk_prce_-_Hla_Pavel.pdf/ | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Informální učení dospělých a Národní soustava kvalifikací jako možnost jeho uznávání
 (Jitka Neumannová)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ck264/ | Pedagogika / Andragogika | Práce na příbuzné téma

Požáry staveb v souvislosti s užíváním komínů a kouřovodů
 (Květoslav Komínek)

2010, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79279 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma