Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Možnosti ovlivňování postojů žáků základních škol k vybraným aspektům sociokulturní heterogenity ve společnosti
 (Michal JELÍNEK)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xmqbey// | Vychovatelství / Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce | Práce na příbuzné téma

Multikulturalita a multikulturní výchova - Vietnamci v České republice
 (Ivana DĚKANÍKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//dlt3hh// | Pedagogika / Pedagogika - veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Výchova a diverzita: nástin obsahu pojmů nejčastěji užívaných v souvislosti s výchovou v diverzitě
 (Alžběta KRBCOVÁ)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//4cho1h// | Vychovatelství / Vychovatelství pro sp.z. + 6 specializací | Práce na příbuzné téma

Multikulturní výchova a její využití v MŠ
 (Soňa GREŠOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//g7nrp0// | Pedagogika / Předškolní pedagogika | Práce na příbuzné téma

Rasismus a jeho projevy
 (Ivo Poláček)

2007, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gx2tg/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Rasismus a extremismus v názorech dospívající mládeže
 (Monika Bahelková)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u53fm/ | Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogické asistentství | Práce na příbuzné téma

Vliv multikulturního workshopu "Od předsudků k rasismu" na znalosti a postoje žáků ZŠ a studentů SŠ ve Zlíně
 (Jitka Talašová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//670crt// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Postoje lidí k jiným etnikům
 (Jiří Mazánek)

2014, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//bu9bun// | Sociální práce / Penitenciární péče | Práce na příbuzné téma

Rasismus a xenofobie z pohledu gymnaziálních studentů
 (Iveta Slaninová)

2006, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qn4hf/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy | Práce na příbuzné téma