Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

3d rekonstrukce

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Srovnání možností 3D fotogrammetrie a 3D skeneru při dokumentaci archeologických artefaktů
 (Vojtěch Nosek)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kl53e/ | Archeologie / | Práce na příbuzné téma

Array Tomography: Rekonstrukce 3D obrazu
 (Vladimíra Valíčková)

2020, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wqooo/ | Aplikovaná informatika / Zpracování obrazu | Práce na příbuzné téma

Rekonstrukce 3D tvarů ve fotometrickém stereu
 (Karel Chládek)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tzk5f/ | Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu | Práce na příbuzné téma

Strukturní organizace domén lidské tyrosin hydroxylasy a její změny po vytvoření komplexu s 14-3-3 proteinem
 (Hana Nedozrálová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a5r9d/ | Biochemie / Biomolekulární chemie | Práce na příbuzné téma

Nasazení task-based runtime systému v 3D Fourierově rekonstrukci
 (Jan Polák)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yd64s/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Rekonstrukce 3D tvaru objektu využitím projekce strukturovaného světla
 (David Buček)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119131 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

3D rekonstrukce budovy
 (Stanislav Hrádela)

2021, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//37t36i// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

3D rekonstrukce CT snímků
 (Miloš Mládek)

2021, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//opxgli// | Automatické řízení / | Práce na příbuzné téma

Počítačová 3D rekonstrukce mikrostruktury katalytických filtrů pro ochranu ovzduší
 (Dominika Moravcová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//4qot7n// | Inženýrství a management / | Práce na příbuzné téma

3D rekonstrukce objektů pomocí stereovize
 (Klára Chvalová)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//qwakvt// | Průmysl 4.0 / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)