Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

bacterial toxin

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vývoj \kur{Spodoptera littoralis} (Boisduval) na geneticky modifikovaném bramboru exprimujícím bakteriální toxin Cry3Aa
 (Zdeňka SVOBODOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3ob0wa// | Ekologie a ochrana prostředí / Péče o životní prostředí | Práce na příbuzné téma

Metody analýzy 3D struktury bakteriálních toxinů
 (Magda Zaoralová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mgkd9/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Bacteriocinogeny of yersiniae: molecular interactions of colicin FY with a susceptible bacterial cell
 (Juraj Bosák)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yw8iz/ | Lékařská biologie (čtyřleté) / Lékařská biologie | Práce na příbuzné téma

Možnosti aplikace hmotnostní spektrometrie pro detekci bakteriálních toxinů
 (Tereza Vavrdová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jd4dg/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma