Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

brehy reky

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Vertikální rozložení fauny slíďákovitých pavouků na toku řeky Morávky (Moravskoslezský kraj)
 (Barbora Bestová)

2018, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//0t84wj// | Zemědělská specializace / Všeobecné zemědělství | Práce na příbuzné téma

Charakteristika břežních a příbřežních sedimentárních těles řeky Odry
 (Liana BÍLÁ)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//92hk4j// | Geologie / Environmentální geologie | Práce na příbuzné téma

Studium problematiky nepůvodních druhů ve vybraném úseku povodí řeky Svratky
 (Alice Ševčíková)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//fhi99y// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Průzkum a zhodnocení invazních druhů rostlin břehových porostů řeky Moravy v úseku Olomouc-Čertoryje
 (Tereza HOJKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//h2m28k// | Biologie / Biologie - Geografie | Práce na příbuzné téma

Monitoring invazních a nepůvodních rostlin v povodí řeky Ostravice
 (Kristýna Zlá)

2015, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//xcqbsm// | Rostlinolékařství / | Práce na příbuzné téma

Mapování výskytu netykavek (\kur{Impatiens glandulifera} a \kur{I. parviflora}) na vybraném úseku řeky Želivky
 (Miroslav URBAN)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5na8iu// | Biologie / | Práce na příbuzné téma

Mapování přirozené vegetace v nivě řeky Ostravice
 (Jana Hurníková)

2009, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74369 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Režim podzemních vod v okolí slepého ramene řeky Moravy "Čerťák" u Starého Města
 (Jana Danišová)

2008, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hw5zh/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Rozšíření nepůvodních druhů rostlin podél řek Svratky a Svitavy v Brně
 (Justina Lidmilová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iw3bi/ | Ekologická a evoluční biologie / | Práce na příbuzné téma

Sport a volnočasové aktivity na březích českobudějovických řek v druhé polovině 19. a během 20. století
 (Lucie ŘÍHOVÁ)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//es1avq// | Humanitní studia / Literárně-historická studia | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)