Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dimensional stability

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Dimensional stability of parts manufactured by additive technologies
 (Rakeshkumar Durgashankar Soni)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//sg13f2// | Mechanical Engineering / Manufacturing Systems and Processes | Práce na příbuzné téma

Interaktivní nástroje pro výpočet vícerozměrných regionů robustní stability
 (Vilém ŽÁN)

2021, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xr643l// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Optimalizace rozměrové stability výrobků z lehčeného LDPE
 (Ondřej Kopunec)

2014, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//b2i95c// | Procesní inženýrství / Výrobní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vliv chemické modifikace na rozměrovou stabilitu ohnutých dílců z masivního bukového dřeva
 (Ondřej Jacko)

2020, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//nrw2if// | Dřevařské inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Rozměrová stabilita a borcení konstrukčního masivního a lepeného dřeva z buku
 (Pavlína Pecháčková)

2016, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//wsbjrw// | Stavby na bázi dřeva / | Práce na příbuzné téma

Deformační stav a rozměrová stabilita výtažků z plechu
 (Libor Brzobohatý)

2010, Diplomová práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81244 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Kontrola rozměrové stálosti hliníkových vík
 (Patrik Gurica)

2023, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//eej8qt// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Práce na příbuzné téma

Vliv speciálních finálních úprav na tvarovou stálost košilovin
 (Kristina Lajžnerová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//0yow5t// | Textil / Výroba oděvů a management obchodu s oděvy | Práce na příbuzné téma