Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

extrakce na pevne fazi (spe)

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Retenční charakteristiky perfluorovaných sloučenin na vybraných SPE sorbentech v mořské vodě
 (Miroslav Brumovský)

2016, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fr53l/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Spojení SPE extrakce s optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem pro stanovení jodu
 (Radek Kavřík)

2006, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ubvew/ | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Studium vlivu exogenní aplikace brassinosteroidů na jejich endogenní hladiny u etiolovaných rostlin hrachu setého (Pisum arvense L.)
 (Helena VLASÁKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cp04dq// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Optimalizace SPE metody pro stanovení fytohormonů
 (Jan PAVLÍK)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//14ep9d// | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Stanovení volných mastných kyselin v jogurtech v závislosti na skladování
 (Jan KNOTEK)

2011, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zn49rn// | Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin | Práce na příbuzné téma