Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

konvekce

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Struktura turbulentní konvekce při vysokých hodnotách Rayleighova čísla
 (Jan Okleštěk)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/worg1/ | Fyzika / Teoretická fyzika a astrofyzika | Práce na příbuzné téma

Programová aplikace pro řešení sdílení tepla konvekcí
 (Jana Kolůchová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//nrft6v// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Práce na příbuzné téma

Návrh identifikace vybraných terénních tvarů z digitálních modelů reliéfu
 (Aneta Ryglová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aosn9/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Numerické řešení vybraných problémů neizotermického proudění nestlačitelných kapalin pomocí lattice Boltzmannovy metody
 (David HRON)

2020, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//o5sbw1// | Počítačové modelování v technice / Počítačové modelování | Práce na příbuzné téma

Internally and externally induced non-stationary phenomena in filamentary plasma discharges
 (Lucia Potočňáková)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zxn9g/ | Fyzika (čtyřleté) / Fyzika plazmatu | Práce na příbuzné téma

Experimentální výzkum obtékání zahřívaného válce
 (Vojtěch Lukášek)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//pms24m// | Strojní inženýrství / Konstrukce strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma