Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

metoda leader

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Vliv programu Leader na rozvoj venkova na území Místní akční skupiny Moravská brána
 (Michal Spáčil)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/imtrr/ | Aplikovaná geografie / Aplikovaná geografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Analýza přístupů a dopadů metody Leader na rozvoj venkova
 (Kamila Winterová)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101976 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Práce na příbuzné téma

Komparační studie využití metody Leader mezi členskými státy Evropské unie
 (Veronika Dudová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//jv8a2e// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu | Práce na příbuzné téma

Aplikace principů LEADER při rozvoji venkovského prostoru na příkladu MAS Třešťsko
 (Jitka Dvořáková)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/82269 | Ekonomie a hospodářská správa / Regionalistika a veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Analýza vlivu čerpání dotací z Programu rozvoje venkova prostřednictvím metody LEADER na rozvoj venkova Olomouckého okresu
 (Sandra PETRÁŠOVÁ)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0y1oih// | Politologie / | Práce na příbuzné téma

Analýza dosavadní podpory rozvoje venkovských obcí v rámci Programu rozvoje venkova v ČR 2007 - 2013 se zvláštním zřetelem na Osu IV. Leader
 (Ivana GREGOROVÁ)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//at3mo7// | Ekonomika a management / Strukturální politika EU a rozvoj venkova | Práce na příbuzné téma

LEADER v Českej a Slovenskej republike: komparačná štúdia
 (Katarína Tibenská)

2018, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//e43xrq// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Práce na příbuzné téma

Analýza projektů iniciativy Leader realizovaných Místní akční skupinou Posázaví
 (Filip Kutník)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/57959 | Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Aplikace principu LEADER při rozvoji rurálního prostoru na příkladu MAS Horní Pomoraví
 (Martina BENEDIKTOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3xvx42// | Geografie / Regionální geografie | Práce na příbuzné téma

Simulace procesu přidělování dotací v rámci Strategického plánu LEADER
 (Jan Libosvár)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/34944 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)