Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

nebezpecne latky a smesi

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Modelace a analýza dopadů úniku nebezpečných chemických látek a směsí z podniku Synthos Kralupy a.s.
 (Miroslav Bím)

2018, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//rcpmmc// | Civilní nouzové plánování / | Práce na příbuzné téma

Nebezpečné chemické látky a směsi v České republice
 (Kateřina Bílková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zkbuj9// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Informovanost pracovníků o škodlivých účincích chemických látek a opatření k ochraně zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
 (Irena PICHLOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ehjnt4// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Analýza rizik u provozovatele nakládajícího s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
 (Gabriela Kubíková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//d6o5vf// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Práce na příbuzné téma

Možnosti zneužití nebezpečných chemických látek a jejich směsí
 (Jan Retter)

2018, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//i88jdh// | Plánování a řízení krizových situací / | Práce na příbuzné téma

Stanovení ekotoxicity čistých látek a komplexních směsí polutantů z prostředí sadou akvatických biotestů
 (Michal Dymák)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z8pjh/ | Experimentální biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP
 (Pavel Szotkowski)

2014, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105372 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

Skladování a využití chemických látek v zemědělství ve vztahu k životnímu prostředí
 (Tomáš NEKOLNÝ)

2017, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7zkr45// | Zemědělství / Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině | Práce na příbuzné téma

Nelegální sklady chemikálií a nebezpečných odpadů jako zdroje možných havárií
 (Pavel HRON)

2014, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//up0vch// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Přeprava nebezpečných látek po železnici
 (Lucie STRAŠÍKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//o22acz// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)