Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

recirkulace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Potlačení vstupní recirkulace u odstředivého čerpadla s inducerem
 (Daniel Fus)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129394 | Strojní inženýrství / Hydraulika a pneumatika | Práce na příbuzné téma

Analýza systémů recirkulace výfukových plynů u spalovacích motorů
 (Filip Děrgel)

2010, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78768 | Elektrotechnika / Aplikovaná a komerční elektronika | Práce na příbuzné téma

Kotel bloku 200 MW s předehřevem vzduchu recirkulací horkého vzduchu
 (Jakub Beránek)

2012, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93805 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Hemodynamická diagnostika shunty pro hemodialýzu
 (Jiří Štěrba)

2013, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98583 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Práce na příbuzné téma

Životnost tepelných výměníků z Al slitin v prostředí kondenzátů spalin výfukových plynů
 (Zita Drozdová)

2013, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101363 | Materiálové vědy a inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Možnosti zásobování a navýšení akumulace užitkové vody v DEZA a.s. v obdobích sucha
 (David Ryšánek)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129830 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Numerické modelování proudění plynu ve ventilu EGR výměníku tepla za účelem řízení průtokových parametrů proudícího média
 (Filip Horáček)

2020, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141285 | Strojní inženýrství / Hydraulika a pneumatika | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení účinnosti filtrů při intenzivním chovu ryb v recirkulačním akvakulturním systému
 (Daniel Hrma)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119990 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Návrh úpravy fluidního kotle pro snížení emisí NOx
 (Marek Goryczka)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114939 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Vliv podmínek na nutriční hodnotu lososovitých ryb z intenzivních systémů chovu.
 (Jiří Vlasák)

2015, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//s5vden// | Zootechnika / Rybářství a hydrobiologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)