Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sireni hluku prostredim

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Šíření hluku z objektu pro chov prasat do okolního prostředí.
 (Michal VÁVRA)

2012, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ewagj4// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Nejčastější zdroje hluku v Moravskoslezské aglomeraci
 (Iva KOZÁKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ug6ww2// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Měření emise hluku obráběcích strojů
 (Pavel Bulawa)

2016, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114733 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Šíření hluku v krajině {--} oblast dálnice D8 - Úžín {--} Chlumec
 (Adam JAVORČÁK)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//3iyzm4// | Geografie / Geografie střední Evropy | Práce na příbuzné téma

Šíření hluku a vibrací z provozu tramvajové dopravy v podmínkách DP Ostrava.
 (Jan Kramný)

2009, Diplomová práce, Fakulta stavební / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/77993 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Práce na příbuzné téma

Farmy pro výkrm prasat z hlediska produkovaného hluku do okolí.
 (Jiří PAČKA)

2011, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4djqvv// | Zemědělství / Zemědělská technika, obchod, servis a služby | Práce na příbuzné téma

Hluk na farmách pro odchov brojlerů a jeho šíření do okolního prostředí.
 (Marek TŮMA)

2013, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//mfjqyf// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Hluk a jeho zdravotní účinky z reprodukované hudby
 (Miroslava DURDJAKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9o29pv// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Trvale udržitelný rozvoj složek životního a pracovního prostředí
 (Eva VEJVODOVÁ)

2011, Disertační práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//umbmqq// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika | Práce na příbuzné téma