Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sketchup

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

3D modelovací software SketchUp a jeho použití ve výuce
 (Jiří Povalač)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5744 | Matematika / Učitelství matematiky pro střední školy, Učitelství pro střední školy - informatika | Práce na příbuzné téma

Google SketchUp tvorba 3D modelů
 (David MIZERA)

2011, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//3b2sj9// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Práce na příbuzné téma

Využití programu Sketchup k rozvoji prostorového myšlení u~žáků základních škol.
 (Renata MACOURKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kp1fy1// | Tělesná výchova a sport / Mn-TVZn | Práce na příbuzné téma

Distanční výukový kurz - Google SketchUp
 (Jan ČERMÁK)

2012, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//uz5y78// | Učitelství pro základní školy / INF-Te | Práce na příbuzné téma

Modelování vybraných objektů v Google SketchUp pro potřeby požární ochrany
 (Tomáš Kubín)

2010, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//fbjvwo// | Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě | Práce na příbuzné téma

Modelování vybraných objektů Univerzity Pardubice pomocí Google SketchUp
 (Klára Vyčítalová)

2009, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//m2fa1q// | Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě | Práce na příbuzné téma

Vizualizace budov UTB v Google Earth \nl{} \nl{}
 (Michal TRÚNEK)

2011, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//irsl5h// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Práce na příbuzné téma

Rekonstrukce zaniklého sídla Zadní Doubice
 (Lucie Sýkorová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ekdo1/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Rekonstrukce a vizualizace zatopené obce Lazinov
 (Ladislav Koudelka)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a18xe/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

3D vizualizace hradu Šternberk
 (David Kucharčík)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jp2tb/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma