Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

stratifikace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Sociální a ekonomická stratifikace velkomoravského centra na základě archeozoologických analýz
 (Gabriela Dreslerová)

2018, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x7wgg/ | Historické vědy (čtyřleté) / Archeologie | Práce na příbuzné téma

Riziková stratifikace pacientů s akutní infarktem myokardu na základě dat získaných v průběhu katetrizačního vyšetření
 (Martin Tesák)

2017, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ctpkn/ | Všeobecné lékařství (čtyřleté) / Kardiologie | Práce na příbuzné téma

Využití molekulárně genetických metod ke studiu patogeneze, diagnostiky a prognostické stratifikace u hematologických malignit.
 (Michaela Bohúnová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qv8ql/ | Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika / | Práce na příbuzné téma

Stratifikace trombotického rizika u Ph-negativních myeloproliferativních onemocnění
 (Jarmila Kissová)

2014, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/crffw/ | Vnitřní nemoci (čtyřleté) / Vnitřní nemoci | Práce na příbuzné téma

Trembita jako problém stratifikace prvotní a druhotné existence folkloru v etnoorganologickém bádání
 (Zuzana Šalplachtová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i984s/ | Humanitní studia / Ukrajinský jazyk a literatura Hudební věda | Práce na příbuzné téma

Stratifikace důlních vod na uzavřených dolech
 (Karolína Hejdová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jzwai/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Srovnání taxocenóz a vertikální stratifikace letové aktivity kůrovců (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) v tvrdém luhu a horských jedlobučinách
 (Jiří Procházka)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ociiu/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Teplotní stratifikace atmosféry v zátoce Petunia, souostroví Svalbard
 (Klára Ambrožová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t2gex/ | Geografie a kartografie / Geografie | Práce na příbuzné téma

Sociální stratifikace obce
 (Hana-Kristýna Vondrušová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/68819 | Ekonomika a management / Management | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)