Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

teorie regionalniho rozvoje

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Teorie regionálního rozvoje a cestovní ruch
 (Marcela Grundzová)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l04c8/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Práce na příbuzné téma

Podpora regionálního rozvoje prostřednictvím krajských dotačních programů
 (Šárka Jandorová)

2021, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s6cpw/ | Regionální rozvoj a cestovní ruch / | Práce na příbuzné téma

Aplikace teorií regionálního rozvoje v České republice
 (Barbora Plischková)

2020, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//3o5fma// | Hospodářská politika a správa / Regionální studia | Práce na příbuzné téma

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rožnovsko
 (Tereza Mičolová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vc4un/ | Aplikovaná geografie / Aplikovaná geografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Komparace vybraných teorií regionálního rozvoje
 (Hana Vinčálková)

2018, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//gkd0ve// | Hospodářská politika a správa / Regionální studia | Práce na příbuzné téma

Teorie a praxe plánování rozvoje populačně malých obcí
 (Miroslav KOPÁČEK)

2022, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//65ae5w// | Geografie / Ekonomická geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Anylýza faktorů regionálního rozvoje na příkladě regionů NUTS II - Severozápad a Moravskoslezsko
 (Tomáš SCHEJBAL)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//o8g545// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Strategické plánování jako nástroj rozvoje území na příkladu Moravskoslezského kraje
 (Daniel Walczysko)

2023, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/149729 | Aplikovaná ekonomie / Mezinárodní ekonomické vztahy | Práce na příbuzné téma

Analýza vlivu čerpání dotací z Programu rozvoje venkova prostřednictvím metody LEADER na rozvoj venkova Olomouckého okresu
 (Sandra PETRÁŠOVÁ)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0y1oih// | Politologie / | Práce na příbuzné téma

Teorie efektivního trhu a Behaviorální finanční teorie v praxi
 (Petr Jarosil)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/mj774/ | Bankovnictví / Bankovní management | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)