Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

transkripce

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)
Transkripce a analýza hovorové španělštiny
 (Kristina Tesar)

2014, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//xanyfx// | Specializace v pedagogice / anglický jazyk - španělský jazyk | Práce na příbuzné téma

Struktura a transkripce intergenového mezerníku (IGS) u mladého allotetraploidního druhu Tragopogon mirus a jeho diploidních rodičů T. dubius a T. porrifolius
 (Ivana Ježková)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u0if4/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Domenico Scarlatti - Transkripce cembalových sonát pro kytarové duo
 (Matěj Freml)

2012, Disertační práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/i8vvu/ | Hudební umění / Interpretace a teorie interpretace | Práce na příbuzné téma

Paulus Hector Mair: De arte athletica II/M,N, transkripce a překlad, (BSB Cod. icon. 393.)
 (Ivana Petrová)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rh527/ | Historické vědy / Pomocné vědy historické | Práce na příbuzné téma

Analýza transkripce a posttranslační modifikace signálních proteinů STAT 1 a STAT 3 v nádorové buňce
 (Lenka Humpolíková Adámková)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q46r6/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Dynamika transkripce neurálních znaků při neurogenezi embryonálních kmenových buněk
 (Martin Kudláček)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/on8pm/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Inhibice transkripce indukovaná vybranými protinádorově účinnými komplexy platiny v lidských nádorových buňkách.
 (Monika TRTÍKOVÁ)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7kbvz4// | Biotechnologie a genové inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Koncept české ortografické transkripce kantonštiny
 (Pavel DRBÁLEK)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//tkjpfh// | Filologie / Čínská filologie | Práce na příbuzné téma

Johann Sebastian Bach: Transkripce hobojového koncertu d moll Alessandra Marcella pro sólové cembalo BWV 974
 (Markéta POLEDNOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta umění / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//9csl52// | Hudební umění / Cembalo | Práce na příbuzné téma

Transkripce
 (Stella HRÁDKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta umění a designu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ltvvxm// | Výtvarná umění / Design - ateliér Přírodní materiály | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)