Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

working atmosphere

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Velikostní frakce prachu vybraných zdrojů v pracovním ovzduší
 (Jan Puček)

2012, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94377 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Teorie vztahové vazby v souvislosti k emoční empatii a k atmosféře v pracovních skupinách ve výrobním prostředí
 (Lucie ŠIMKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//t6rx9h// | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Aerosoly v pracovním ovzduší
 (Jiřina Paverová)

2010, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79152 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení atmosféry v pracovní skupině z hlediska dimenze: komunikace, stylu vedení a spokojenosti.
 (Radka DOUDOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4jfgl1// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Motivace zaměstnanců v rámci vybrané jednotky podniku
 (Ivana Braslavská)

2014, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r147f/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma