Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

purification

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Isolation, purification and characterization of bacteriochlorophyll c for engineering of novel photonic materials
 (Matin KAZEMI)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//chijv2// | Biochemistry / Biological Chemistry | Práce na příbuzné téma

Novel photonic material: isolation, purification and imaging of native chlorin based antenna from \kur {Chloroflexus auranticus}
 (Andreea-Adriana AVRAM)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1pi7dd// | Biochemistry / Biological Chemistry | Práce na příbuzné téma

The production and purification of tick salivary serpins in bacterial expression system
 (Simone RÖHRNBACHER)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//wt8get// | Biochemistry / Biological Chemistry | Práce na příbuzné téma

Expression and purification of adhesive recombinant proteins, sericin 2 and salivary gland secretion 3
 (Trang Thanh VU)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//b2m0p2// | Biochemistry / Biological Chemistry | Práce na příbuzné téma

Expression and purification of \kur{Synechocystis} ferrochelatase from \kur{Escherichia coli}
 (Jitka KRUČINSKÁ)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//wrgcrg// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Exprese, purifikace a strukturní analýza proteinu viru chronické paralýzy včel
 (Alžbeta Dikunová)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tcr5r/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Zpracování odpadních vod a odpadů v čistírně odpadních vod Příbor, návazně na provedené rekonstrukce čistírny
 (Lenka Šoltysová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119836 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Purifikace a charakterizace potenciálního adhezního proteinu z Candida albicans
 (Petra Borotová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c0zao/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma