Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

terenni experiment

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Kriminalistický experiment při objasňování a vyšetřování násilné trestné činnosti
 (Mojmír JANÁK)

2012, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//qzlhij// | Sociální politika a sociální práce / Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací | Práce na příbuzné téma

Experimentální zkoumání faktorů ovlivňujících poctivost zákazníků
 (Yulia Fedoseeva)

2020, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cl0tu/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Hnízdní strategie u koroptve polní (Perdix perdix): umístění hnízda a hnízdní úspěšnost
 (Martin Černý)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/riope/ | Ekologická a evoluční biologie / Zoologie | Práce na příbuzné téma

Možnosti terénní výuky geografie v Evropsky významné lokalitě (příkladová studie v povodí Kateřinského potoka v Českém lese)
 (Monika CIHELKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//mcvvlg// | Učitelství pro střední školy / Bi-Ge | Práce na příbuzné téma

Predačně-disturbační efekt blešivce potočního na početnost larev dvoukřídlých v pramenném biotopu
 (Martina Hortvíková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/awmud/ | Chemie / Učitelství chemie pro střední školy Učitelství biologie pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Traditional management and its impact on the vegetation of open lowland woodlands
 (Ondřej Vild)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pyveg/ | Biologie (čtyřleté) / Botanika | Práce na příbuzné téma