Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kaolinit

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Antibakteriální kompozity chlorhexidin/kaolinit
 (Veronika Kadlecová)

2014, Bakalářská práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105182 | Nanotechnologie / | Práce na příbuzné téma

Dopace kompozitu kaolinit/TiO2 dusíkem
 (Petra Vilímová)

2012, Bakalářská práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94221 | Nanotechnologie / | Práce na příbuzné téma

Hydrotermální syntéza a charakterizace kompozitů kaolinit/ZnO
 (Vladimír Foldyna)

2013, Bakalářská práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99983 | Nanotechnologie / | Práce na příbuzné téma

Vliv krystalinity kaolinitu na vysokoteplotní fázové transformace
 (Petr Štursa)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/neq5u/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Molekulární modelování nanočástic ZnS na povrchu kaolinitu
 (Eva Olšovská)

2019, Diplomová práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137481 | Nanotechnologie / | Práce na příbuzné téma

Příprava, modifikace a aplikace kaolinitu v kompozitních materiálech
 (Ivo KRÁSNÝ)

2017, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//wjptsh// | Chemie a technologie materiálů / | Práce na příbuzné téma

Příprava a charakterizace ZnO/ZnS nanočástic na kaolinitové matrici a jejich potenciální využití ve frikčních kompozitech
 (Dalibor Hroch)

2016, Bakalářská práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115138 | Nanotechnologie / | Práce na příbuzné téma

Studium stability funkčních kompozitů s obsahem kovů
 (Michaela Tokarčíková)

2017, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/122044 | Metalurgie / Chemická metalurgie | Práce na příbuzné téma

DIFFRACplus TOPAS, software pro profilovou a strukturní analýzu práškových difrakčních dat
 (Lukáš Herman)

2016, Bakalářská práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115148 | Nanotechnologie / | Práce na příbuzné téma

Příprava a charakterizace nových forem keramických nanokompozitů na bázi modifikovaných jílových minerálů
 (Jana Kupková)

2015, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110935 | Materiálové vědy a inženýrství / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)