Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dítě, se, sluchovým, postižením

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Projekt Centrum integrované podpory pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole
 (Eva Štěpánková)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a9msn/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Dětské centrum Veská a životní příběhy vybraných klientů se zaměřením na matky s dětmi
 (Jana Kubatová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/et10o/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Integrace dětí se specificky narušeným vývojem řeči z pohledu logopeda speciálně pedagogického centra
 (Michaela Mlynárová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yhmku/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Analýza přístupů odborníků k rodičům dětí se sluchovým postižením v raném a předškolním věku
 (Pavla Pichová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a2fug/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Práce na příbuzné téma

Rozvoj rodičovských kompetencí rodičů dětí se zrakovým postižením.
 (Gabriela GOŠOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//paqtud// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Analýza speciálněpedagogické diagnostiky u dětí a žáků s lehkým mentálním postižením ve speciálněpedagogickém centru
 (Klára Jašková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hl5wn/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Role školního speciálního pedagoga při intervenci žáků se specifickými poruchami učení
 (Barbora Kašlíková)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x6okx/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Pracovní zařazení a uplatnění absolventů oboru Speciální pedagogika na PdF MU na trhu práce
 (Lucie Chválová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dzcr8/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Specifika práce speciálního pedagoga ve škole při nemocnici
 (Lenka Skopalová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rcyla/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)