Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

spektrofotometricka metoda

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Kineticko-spektrofotometrická metoda stanovení askorbové kyseliny - rušící látky
 (Lenka Hetmerová)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tvn2w/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství chemie pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Porovnání metod stanovení chemické spotřeby kyslíku
 (Jiří Halm)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//1bccne// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Nové metody hodnocení působení antibiotik na růstové vlastnosti terapeutických bakteriofágů
 (Eliška Kučerová)

2022, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x7ufs/ | Experimentální biologie živočichů a imunologie / Imunologie | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení metod pro stanovení škrobu
 (Hana ŠUTOVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//kbt0yq// | Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin | Práce na příbuzné téma

Aplikace statistických metod při stanovení obsahu amoniaku ve vodě
 (Lenka Monsportová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87897 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management jakosti | Práce na příbuzné téma

Charakteristika a metody stanovení vitaminů v masozeleninových přesnídávkách určených pro dětskou výživu
 (Markéta Piechowiczová)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//gkvpi2// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Práce na příbuzné téma

Použití metod bioafinitní chromatografie ke studiu nespecifické sorpce a kvantifikace ligandu
 (Lucie Švehlová)

2008, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ptfynx// | Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů | Práce na příbuzné téma