Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

degradace pudy

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Využití základních parametrů mikrobiálních společenstev pro bioindikaci kvality a degradace půd
 (Eliška Rozmánková)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ecitd/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Degradace půdy v zemích Magrebu a migrace
 (Šárka Mikulčíková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//hv1e4w// | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia | Práce na příbuzné téma

Degradace půd v okolí Štětí
 (Ivana KREJZOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//y9i83s// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Degradace půd na Teplicku
 (Milan ŽURAVSKÝ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xd9y3w// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Extrakce nitroderivátů toluenu a produktů jejich degradace z půdy
 (Ivana Ungrádová)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q9ngz/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Degradace zemědělské půdy vodní erozí
 (Daniela TAUBEROVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//zame2t// | Ekologie a ochrana prostředí / Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor | Práce na příbuzné téma

Studium degradace zemědělsky intenzivně využívaných půd se zaměřením na erozi
 (Patrik NETOPIL)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//n97fbl// | Geografie / Environmentální geografie | Práce na příbuzné téma

Degradace textilních materiálů vlivem půdního prostředí
 (Jana Hudečková)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f0u85/ | Chemie / Chemie konzervování - restaurování | Práce na příbuzné téma

Studium biotické a abiotické degradace polyesterů s využitím molekulárně biologických metod
 (Jana Šerá)

2018, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//vue0v4// | Chemie a technologie materiálů / Technologie makromolekulárních látek | Práce na příbuzné téma

Makrofauna a její ovlivnění systémy zemědělského hospodaření a degradací půdy
 (Vojtěch CHMELÍK)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//v8bgta// | Ekologie a ochrana prostředí / Ekologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)