Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

pitná voda

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 17 prací)
Fyzikální a chemické separace sloučenin kovů: Nanomateriály na bázi oxidů zinku a vybraných lanthanoidů, příprava a charakterizace
 (Lubomír Pavelek)

2017, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120143 | Metalurgie / Chemická metalurgie | Práce na příbuzné téma

Chemické a fyzikálně chemické metody zajišťování a zkoumání stop
 (Daniel Olexa)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/k1bcq/ | Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace | Práce na příbuzné téma

Chemické a fyzikální parametry určující kvalitu medu a vín a jejich možné využití pro hodnocení jakosti medovin
 (Tomáš Zapletal)

2015, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//x97u7j// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Práce na příbuzné téma

Kvercetin a rutin: jejich stabilita a vliv na zdraví člověka
 (Anna Válková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//qrzpq4// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Práce na příbuzné téma

Příprava a testování antimikrobiálních vlastností nátěrových hmot se zvýšenou chemickou a korozní odolností na bázi latexů s dispergovanými MgO částicemi
 (Denisa Steinerová)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//vfju4r// | Chemie a technologie materiálů / Organické povlaky a nátěrové hmoty | Práce na příbuzné téma

Postglaciální vývoj fyzikálních a chemických vlastností litorálních sedimentů Prášilského jezera
 (Martin Kadlec)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q9w9c/ | Geografie a kartografie / Geografie | Práce na příbuzné téma

Metody úpravy pitné vody
 (Stanislava Zoulová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//libyzs// | Chemie a technická chemie / | Práce na příbuzné téma

Následky úniku ropných látek do zdroje pitné vody na vodním díle Přísečnice
 (Jan VOJTĚCHOVSKÝ)

2009, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/3332 | Inženýrská ekologie / | Práce na příbuzné téma

Posouzení vlivu změny kvality surové vody na proces úpravy vody na Úpravně vody Ostrava – Nová Ves
 (Kateřina Weissová)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97936 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Návrh změny vstupní vody pro technologii CHÚV biokotle K4 z pitné vody na vodu surovou
 (Miroslav Kacíř)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129446 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 17 prací)