Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

starosta

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vývoj protipovodňových opatření ve městě Český Krumlov, financování těchto opatření, efekty a důsledky protipovodňových opatření
 (Taťána FERENCOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6f4w7h// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Protipovodňová opatření na toku Lubě v rámci mikroregionu Čebínka
 (Monika Neuwirthová)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e2me3/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Protipovodňová opatření vybrané obce
 (Zuzana Ondruchová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//jjtjww// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Historické a současné povodně a protipovodňová opatření v povodí Olšavy
 (Naděžda URBÁNKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hwtwim// | Biologie / Učitelství biologie pro střední školy - Učitelství geografie pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Protipovodňová opatření v obci
 (Dominik Jurčík)

2019, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2bfoll// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Protipovodňová opatření v povodí řeky Bečvy - historie a výhledy do budoucna.
 (Jolana POKORNÁ)

2016, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//s0jv1d// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Protipovodňová opatření a povodňové plány na vybraném povodí řeky Lužnice
 (Lucie KUKAČKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//cjv0jr// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Protipovodňová opatření v obci Kvasice
 (Petr Drábek)

2019, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//3lxptd// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Přírodě blízká protipovodňová opatření
 (Nikola Zajíčková)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119584 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma