Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

trombofilie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Molekulárně genetické metody pro HLA typizaci na úrovni vysokého rozlišení
 (Dominik VÍTEK)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//dpq42i// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Molekulárně genetické metody studia mikrobiomu na myším modelu obezity
 (Adéla Štěpánová)

2018, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//n0islv// | Přístroje a metody pro biomedicínu / | Práce na příbuzné téma

Molekulárně genetické metody studia vlivu infekce Leishmania major na mikrobiom trávicího traktu myší
 (Barbora Zavoloková)

2018, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//66wcqx// | Přístroje a metody pro biomedicínu / | Práce na příbuzné téma

Molekulárně biologické metody ve virologii
 (Jana CIMICKÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//w4zfpt// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Molekulárně genetické metody pro studium příbuznosti kmenů Acidithiobacillus ferrooxidans
 (Petra Linhartová)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ve7au/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Stanovení mutací u vybraných hematologických chorob pomocí metody MassArray
 (Nikola HLAWICZKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//npio8u// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Výběr a optimalizace metody pro laboratorní průkaz Mycobacterim tuberculosis H37 Rv ve vzorcích sputa
 (Lucie Krawiecová)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fvmu7/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Optimalizace rychlé molekulárně genetické metody k detekci mutací v nádorové populaci buněk
 (Klára Pížová)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//719lnk// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Trombofilní genové mutace a jejich zdravotně sociální komplikace
 (Marie ŠTORKOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//10f5jo// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Práce na příbuzné téma

Detekce mutací koagulačních faktorů u trombofiliků metodami molekulární genetiky.
 (Marta IPSEROVÁ)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//6ev08u// | Biologie / | Práce na příbuzné téma