Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Försterův, rezonanční, přenos, energie, (FRET)

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Studium interakcí proteinů metodou FLIM-FRET a konfokální mikroskopií
 (Iveta Vavříková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cgdwa/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Práce na příbuzné téma

Využití technik pokročilé konfokální mikroskopie a FRAP analýzy při studiu struktury a dynamiky chromatinu
 (Petra Řezníčková-Podloučková)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/citk9/ | Fyzika (čtyřleté) / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Studium dynamiky proteinů u embryonalních kmenových buněk pomocí FRAP techniky
 (Petra Sehnalová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/snbx8/ | Fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Využití FRAP techniky ke studiu kinetiky proteinů u živých buněk
 (Barbora Malyšková)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/apo0v/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Dynamika ve struktuře chromatinu studovaná pomocí FRAP techniky
 (Petra Sehnalová)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k7ear/ | Fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Studium interakcí proteinů metodou FLIM-FRET a konfokální mikroskopií
 (Iveta Vavříková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cgdwa/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Práce na příbuzné téma

Studium dynamiky proteinů u embryonalních kmenových buněk pomocí FRAP techniky
 (Petra Sehnalová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/snbx8/ | Fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Studium interakcí proteinů metodou FLIM-FRET a konfokální mikroskopií
 (Iveta Vavříková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cgdwa/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Práce na příbuzné téma