Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ozimá pšenice

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Aktualizace klimatických regionů v rámci systému bonitovaných půdně ekologických jednotek
 (Filip Chuchma)

2017, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//bxlj3g// | Ekologie a ochrana prostředí / Aplikovaná a krajinná ekologie | Práce na příbuzné téma

Aktualizace bonitovaných půdně ekologický jednotek v rámci projekce komplexní pozemkové úpravy
 (Kristýna VEJŠICKÁ)

2013, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3xhxyz// | Zemědělství / Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení aktualizace bonitovaných půdně-ekologických jednotek (BPEJ) na Velkomeziříčsku
 (Lucie VILLERTOVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//gvul5a// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Legislativní dopady aktualizace systému bonitovaných půdně ekologických jednotek
 (Eva Rosendorfská)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//clrakp// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Validita systému bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek a legislatívne dôsledky jeho aktualizácie
 (Natália Filková)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//qeifwx// | Zemědělské inženýrství / Agrobyznys | Práce na příbuzné téma

Optimalizace termínu setí ozimé pšenice
 (Rudolf Petříček)

2021, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//hym1t8/zaverecna_prace.pdf/ | Agrobiologie / Fytotechnika | Práce na příbuzné téma

Optimalization of ecological network near Vyskov due to biota migration to the Drahanska highland
 (Radim Lainka)

2016, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ls95b9/zaverecna_prace.pdf/ | European Forestry / | Práce na příbuzné téma

Optimalizace obsahu humusu v orné půdě s využitím produktů kompostování bioodpadů
 (Rostislav Vaňous)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137444 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Optimalizace termínu setí ozimé pšenice
 (Rudolf Petříček)

2021, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//hym1t8// | Agrobiologie / Fytotechnika | Práce na příbuzné téma

Optimalizace termínu setí ozimé pšenice
 (Rudolf Petříček)

2021, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//hym1t8// | Agrobiologie / Fytotechnika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)