Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Dědění, Mezinárodní, prvek, Kolizní, normy, Vícenásobná, státní, příslušnost, Odúmrť, Pravomoc, Postavení, cizinců, Zjišťování, a, aplikace, zahraničního, práva, Vzájemnost, Uznání, výkon, rozhodnutí

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Dědictví s mezinárodním prvkem
 (Šárka MALINOVSKÁ)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//s2v468// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Multiplatformní mobilní aplikace s využitím Kotlin Native
 (Hana Navrátilová)

2021, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ouo1j/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Mezinárodněprávní a evropskoprávní aspekty energetického práva: Výkon suverenity státu při zajišťování energetické bezpečnosti
 (Martin Švec)

2020, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q791n/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Mezinárodní a evropské právo | Práce na příbuzné téma

Vnitřní organizační normy - dynamický prvek řízení společnosti
 (Robert Adámek)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/okw0c/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Práce na příbuzné téma

Aplikace estetické normy, funkce a hodnoty v díle Dušana S. Jurkoviče
 (Michal Musil)

2007, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a9eex/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika | Práce na příbuzné téma

Studie zavedení systému managementu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dle normy OHSAS 18001 ve společnosti GTW
 (Josef MALÝ)

2014, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//6rqsrb// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie - technologie obrábění | Práce na příbuzné téma

Zavedení systému managementu kvality dle normy ISO 9001 v organizaci
 (Eva Bartejsová)

2014, Diplomová práce, Masarykův ústav vyšších studií / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//0hh3w6// | / | Práce na příbuzné téma

Cizí prvek v pracovněprávních vztazích
 (Petra KOCÁNKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//q8zart// | Právní specializace / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma