Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

rajče

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Detekce viability Pseudomonas syringae pv. oryzae pomocí průtokové cytometrie
 (Johana KOLÁŘOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//yoo92f// | Zemědělství / Zemědělské biotechnologie - Rostlinné | Práce na příbuzné téma

Rezistence sóji luštinaté k původci bakteriální spály Pseudomonas syringae pv. glycinea
 (Tereza Coufalová)

2015, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//whvt7j// | Rostlinolékařství / | Práce na příbuzné téma

Účinek interakce deficitní výživy a výskytu bakterióz na růst a vývoj rostlin rajčete jedlého (Solanum lycopersicum L.)
 (Marie Školníková)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//hjcj7z// | Rostlinolékařství / | Práce na příbuzné téma

Příjem a transport fluorantenu u hrachu
 (Barbora Křížová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/duuzy/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

The Development of Methods for Root Phenotyping in Field Crops and Evaluation of the Impact of Environmental Stress and Plant Nutrition of Root Architecture
 (Wutthida Rattanapichai)

2017, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//5fmena// | Fytotechnika / Obecná produkce rostlinná | Práce na příbuzné téma

Kořenový systém a produkce biomasy u vybraných meziplodin
 (Martin Hajzler)

2019, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//3t8o0n// | Fytotechnika / Speciální produkce rostlinná | Práce na příbuzné téma

Účinek interakce deficitní výživy a výskytu bakterióz na růst a vývoj rostlin rajčete jedlého (Solanum lycopersicum L.)
 (Marie Školníková)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//hjcj7z// | Rostlinolékařství / | Práce na příbuzné téma