Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

RT-qPCR

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Změny metabolomu rostliny v reakci na kombinaci biotického a abiotického stresu
 (Olga Sadcovschi)

2021, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//2whpv9// | Fytotechnika / Biotechnologie rostlin | Práce na příbuzné téma

Analýza interakce mezi rostlinou a mikrobem pomocí omických přístupů
 (Veronika Malých)

2020, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//nkuri0// | Fytotechnika / Biotechnologie rostlin | Práce na příbuzné téma

Vnitřní morfologie a fyziologie spirální řasy recentních Elasmobranchii a možnosti aplikace na materiál fosilních koprolitů
 (Alena ZIKMUNDOVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//j4601h// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Proteom a metabolom parazitů rodu Phytophthora
 (Pavla Zelená)

2018, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//vzbk9t// | Rostlinolékařství / | Práce na příbuzné téma

Studium vlivu antimikrobiálních látek na frekvenci indukce profágů a exprese fágových a bakteriálních genů pomocí RT-qPCR
 (Dominik Vrba)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j8g9w/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Metabolismus kryoprotektantů hmyzu: transkriptomická analýza pomocí RT-qPCR
 (Daniela STACHOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//02i0cn// | Biologie / Experimentální biologie - specializace Fyziologie živočichů | Práce na příbuzné téma

Metabolické dráhy kryoprotektivních látek hmyzu: transkriptomická analýza pomocí RT-qPCR
 (Tereza NOVÁKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//8859xj// | Biologie / Biomedicínská laboratorní technika | Práce na příbuzné téma

Analýza exprese tyrosinové aminotransferázy a 4-hydroxyfenylpyruvát dioxygenázy v klíštěcích tkáních a vývojových stádiích pomocí RT-qPCR
 (Barbora PLAČKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//uc24sj// | Biologie / | Práce na příbuzné téma

Hledání vhodného uspořádání RT-qPCR pro sledování ukazatelů osteodiferenciace
 (Šárka Voráčková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//kxovau// | Syntéza a výroba léčiv / | Práce na příbuzné téma

Využití metody RT-PCR při studiu reakce rostlin řepky na stres chladem
 (Michal MANDÁK)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bberz0// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)