Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

aplikacie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Prínos aplikácie Book Creator pre non-verbálne deti s viacnásobným postihnutím
 (Emilia Lazová)

2019, Rigorózní práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pbq68/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Aplikácie marketingových nástrojov na novovzniknuté vinárstvo
 (Dominika Vidová)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/15164/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Práce na příbuzné téma

Mobilné aplikácie a ich využitie vo financiách - iOS
 (Martin Devečka)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/twfyv/ | Ekonomika a management / Informační technologie a management | Práce na příbuzné téma

Návrh úpravy aplikácie odpovedníky v IS MU
 (Tatiana Kadlecová)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nng21/ | Informační studia a knihovnictví / | Práce na příbuzné téma

Rozšírenie aplikácie PA166-Tester o parametrické aktívne kontúry
 (Bruno Čičmanec)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dvsk9/ | Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu | Práce na příbuzné téma

Analýza, konfigurácia a integrácia aplikácie na sledovanie požiadaviek
 (Martin Krnčok)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/euakj/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Verejná dátová sieť pre IoT aplikácie SigFox
 (Michaela Korenková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z3ytb/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Automatizované testovanie aplikácie BbStudent pre Windows
 (Martin Malík)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mzrju/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Rozvíjanie lexikálno-sémantickej roviny reči u detí s Downovým syndrómom prostredníctvom iPad aplikácie
 (Martina Krajčiová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s39c9/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Hlasom ovládané prenesiteľné mobilné aplikácie
 (Martin Palic)

2018, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wagoi/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)