Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dobývací prostor

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 12 prací)
Návrh modernizace technologické linky na úpravu kameniva v kamenolomu Ořechov- dobývacím prostoru Ořechov
 (Roman Camfrla)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119880 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Návrh na změnu procesu výroby na provozovně Kaní Hora z ušlechtilé kamenické výroby na výrobu drceného kameniva
 (Vladimír Vranka)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82206 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Návrh na změnu procesu výroby na provozovně Kaní Hora z ušlechtilé kamenické výroby na výrobu drceného kameniva
 (Vladimír Vranka)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82206 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Návrh na změnu procesu výroby na provozovně Kaní Hora z ušlechtilé kamenické výroby na výrobu drceného kameniva
 (Vladimír Vranka)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82206 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Natáčení filmů v Kutné Hoře aneb Kutná Hora ve filmu Otakara Vávry a Karla Kachyni
 (Zuzana Žáčková)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z3402/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Práce na příbuzné téma

Strategie marketingové komunikace města Kutná Hora
 (Kateřina Tivodarová)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/wbo4p/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu | Práce na příbuzné téma

Hydrogeologické poměry lokality Kraví hora
 (Tereza Barvíková)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dd4op/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Diverzita lignikolních hub na tlejících kmenech v NPR Žákova hora
 (Monika Kolényová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r056o/ | Botanika / Fykologie a mykologie | Práce na příbuzné téma

Diverzita lignikolních hub na buku v NPR Žákova hora
 (Monika Kolényová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/er5dv/ | Ekologická a evoluční biologie / | Práce na příbuzné téma

Dopady rozvoje cestovního ruchu na město Kutná Hora
 (Pavlína Daňková)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/rw2fj/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 12 prací)