Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Povrchový lom

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Technicko-ekonomické posouzení náhrady kontinuální technologie při povrchovém dobývání hnědouhelných ložisek.
 (Petr Kolman)

2016, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116924 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Práce na příbuzné téma

Návrh na využití pevných a velmi pevných poloh z lomu Bílina na hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu
 (Jan Sluka)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86509 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Návrh na využití pevných a velmi pevných poloh z lomu Bílina na hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu
 (Jan Sluka)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86509 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma