Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dekorační kámen

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

The Impact of Mining Industry on the Economic Development of Azerbaijan
 (Mammadov Shukran)

2021, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//0g76n7// | Economics and Management / Business Economics and Management | Práce na příbuzné téma

Název tématu: Atlas dekoračního kamene znojemských soch
 (Ludmila Kopečková)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ffjzj/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Těžba a využití dekoračního kamene v České republice
 (René Dittrich)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108250 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Současný stav a provenience lithothamniových vápenců historických památkových objektů města Brna
 (Kateřina Grydilová)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lzvr6/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Ekonomika těžby stavebního kamene ve vybraném kamenolomu
 (Pavlína Sachová)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86696 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Těžba a využití dekoračního kamene v České republice
 (René Dittrich)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108250 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Projekt racionalizace logistických procesů na vybrané montážní lince ve společnosti Koyo Bearings Česká republika s. r. o.
 (Eva Pernicová)

2016, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//64f33p// | Systémové inženýrství a informatika / Průmyslové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Soil contamination as one of the influences on afforestation after precious metals mining at selected bearings in central Europe
 (Václav Pecina)

2018, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//q6f3rh// | European Forestry / | Práce na příbuzné téma

Properties of superconducting magnetic bearings based on YBCO single-domain bulks processed with artificial holes
 (Filip Antončík)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//aiam7d// | Anorganická, organická a makromolekulární chemie / | Práce na příbuzné téma

Analýza výrobního procesu ve společnosti Koyo Bearings Česká republika, s.r.o. a návrhy na jeho zlepšení
 (Šárka Janečková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ihnihk// | Systémové inženýrství a informatika / Řízení výroby a kvality | Práce na příbuzné téma