Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

bezpečnost

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Činnost Městské policie a případná spolupráce se složkami IZS
 (Miluše Verecká)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/fyb7f/ | Bezpečnostní management v regionech / | Práce na příbuzné téma

Součinnost statutárního města Hradec Králové s právnickými osobami při řešení mimořádné události nebo krizové situace
 (Kateřina Křečková)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/ddkod/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Činnost Městské policie a případná spolupráce se složkami IZS
 (Miluše Verecká)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/fyb7f/ | Bezpečnostní management v regionech / | Práce na příbuzné téma

Zajištění bezpečnosti Budvar arény v Českých Budějovicích ve spolupráci s IZS
 (Michal NOVÁK)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//yelg74// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Plánování zásahu složek IZS při úniku nebezpečné látky ze stacionárních zdrojů
 (Radim Kováčik)

2013, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100110 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Práce na příbuzné téma

Role Armády České republiky v integrovaném záchranném systému (IZS)
 (Kateřina Svobodová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB7748 | Specializace v pedagogice / Bezpečnost práce v nevýrobní sféře | Práce na příbuzné téma

Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby jako základní složka IZS na úrovni ORP
 (Michaela Bečicová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//vz04ct// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma