Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

koagulace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Vliv antikoagulační léčby na vyšetření aktivovaného parciálního tromboplastinového času
 (Tereza KRÁLOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//f87oz9// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Stanovení protrombinového času a aktivovaného parciálního tromboplastinového času na přístroji CoaguChek Pro II
 (Ondřej HÝVNAR)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//hknvhr// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Stanovení koagulačního faktoru VIII zhodnocení výsledků různých metod v závislosti na typu kauzální mutace v genu pro faktor VIII u pacientů s hemofilií A
 (Kateřina HOUSKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nj19av// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Jak si vybrat správnou reagencii pro screeningové koagulační testy
 (Dominika SAMKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//zxqxw5// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Koagulace hemolymfy hmyzu a její úloha v imnunitních reakcích
 (Jakub Berka)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d77uo/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Koagulace hemolymfy bezobratlých
 (Jakub Berka)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e27iy/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Odstraňování AOM pomocí kombinace oxidace a koagulace
 (Eva Ničová)

2017, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//fw1enr// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Vliv alkalizace na efektivitu koagulace při úpravě vody
 (Michala Zemková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//xeggkj// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Ozonizace a koagulace látek neproteinového charakteru produkovaných fytoplanktonem
 (Michaela Prokopová)

2019, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//818cot// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Koagulace - laboratorní úloha
 (Pavlína Núdziková)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87318 | Elektrotechnika / Biomedicínský technik | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)