Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

srážko-odtokové modely

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Hydrologická prognózní služba v ČR
 (Pavel Petřvalský)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fvtnb/ | Geografie a kartografie / Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Analýza vlivu časoprostorového rozložení srážek na odtok z povodí s využitím GIT a matematických modelů
 (Iva PONÍŽILOVÁ)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//v4az42// | Geografie / Environmentální geografie | Práce na příbuzné téma

Analýza odtokových poměrů Osoblahy s pomocí GIS a matematických modelů
 (Veronika Kmínková)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119985 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Analýza vlivu využití krajiny na odtokové poměry na povodích Bečvy a Bělé
 (Ivana Reková)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92190 | Nerostné suroviny / Voda - strategická surovina | Práce na příbuzné téma

Analýza vlivu časoprostorového rozložení srážek na odtok z povodí s využitím GIT a matematických modelů
 (Iva PONÍŽILOVÁ)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//v4az42// | Geografie / Environmentální geografie | Práce na příbuzné téma

Porovnání vhodnosti metodik hydrologických modelů pro analýzu vlivu změn krajinného pokryvu
 (Kateřina Meduňová)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92107 | Geodézie a kartografie / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Analýza vlivu časoprostorového rozložení srážek na odtok z povodí s využitím GIT a matematických modelů
 (Iva PONÍŽILOVÁ)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//v4az42// | Geografie / Environmentální geografie | Práce na příbuzné téma

Modelování vlivu lesa na odtokové poměry
 (Tereza Antesová)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98008 | Nerostné suroviny / Voda - strategická surovina | Práce na příbuzné téma

Srovnání výsledků různých metod infiltrace srážkoodtokových modelů v povodí Bečvy
 (Eva Rosenkrancová)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115189 | Nerostné suroviny / Krajinné vodní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Srážkoodtokové modelování na příkladu povodí Bečvy
 (Martin Ďuricha)

2008, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69109 | Geodézie a kartografie / 3602T002 | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)