Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ryby

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Louskáček - mezioborový projekt tanečního a výtvarného oboru ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.
 (Martina Dobešová)

2020, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/bhprq/ | Dramatická umění / Taneční a pohybové divadlo a výchova | Práce na příbuzné téma

Diverzita a evoluce monogeneí parazitujících kaprovité ryby vybraných oblastí Afriky
 (Vojtěch Dlapka)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l9f0m/ | Zoologie / | Práce na příbuzné téma

Nepůvodní hlaváčovité ryby (Gobiidae) v potravních řetězcích dolního toku Dyje
 (Libor Mikl)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yvu61/ | Biologie (čtyřleté) / Hydrobiologie | Práce na příbuzné téma

Ryby a výrobky z ryb v sektoru veřejného stravování
 (Jana KUNÁGLOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//znuzk1// | Specializace v pedagogice / VKZu-Přu | Práce na příbuzné téma

Okrasné ryby jako vektory Aeromonas spp. nesoucí geny plazmidově kódované rezistence k chinolonům
 (Hana Dobiášová)

2014, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e8air/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Instrumentální styl Jakuba Jana Ryby se zaměřením na tvorbu orchestrální
 (František Ostrý)

2019, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xia72/ | Specializace v pedagogice / Hudební teorie a pedagogika | Práce na příbuzné téma

Salve Regina a Smyčcový kvartet a moll Jakuba Jana Ryby uložené v ODH MZM v Brně
 (Markéta Štruncová)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z2ngk/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda | Práce na příbuzné téma

Stationes J. J. Ryby uložené v Moravském zemském muzeu
 (Zuzana Řezníková)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w0o5j/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a provozovací praxe staré hudby | Práce na příbuzné téma

Ryby - pozitiva a negativa jejich konzumace
 (Jan Sokol)

2024, Bakalářská práce, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//a5uh0p// | Kvalita potravin a zpracování zemědělských produktů / | Práce na příbuzné téma

Bioaktivní látky ve vodním prostředí a jejich vliv na ryby - zaměření na cytochromy P450 v rybách
 (Sidika SAKALLI)

2018, Disertační práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5x4spx// | Zootechnika / Rybářství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)