Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Ústavní, a, ochranná, výchova

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)
Aplikace znalostí a dovedností získaných účastí na projektu OP VK "Profesní podpora pedagogů předškolního vzdělávání" do praxe - kvalitativní výzkumné šetření
 (Lucie ŠŮSOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//e33wvg// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

Projekt výzkumného kvalitativního šetření komunikace mezi sociálními pracovníky a cizinci
 (Natálie Rotterová)

2018, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/p6fa3/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální a humanitární práce | Práce na příbuzné téma

Projekt výzkumu kvalitativního šetření temporality bezdomovců
 (Denisa Kreuzziegerová)

2015, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13333/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Vnímání kvality života obyvateli sociálně vyloučené lokality Školní ulice: realizační a závěrečná část výzkumného šetření
 (Jan Pospíšilík)

2010, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//kjxnp4// | Sociální politika a sociální práce / Sociální a humanitární práce | Práce na příbuzné téma

Závislost na tabáku u dětí a mladistvých z institucionální výchovy a u dětí a mladistvých žijících v běžných rodinách
 (David Káčerik)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hhx61/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Pojetí sexuality u dětí a mládeže ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy
 (Radoslava Smejkalová)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ygqb2/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Aplikace Zákona č. 109/2002 a změny ve školských zařízeních pro děti a mládež s ústavní a ochrannou výchovou
 (Lenka Vacková)

2006, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ap5z9/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Možnosti a specifika trávení volného času klientů zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
 (Jana Vraštilová)

2010, Diplomová práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM208 | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Evaluace systému odměn a trestů ve VÚ, SŠ a ŠJ Višňové
 (Radek Šinko)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iwzr5/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)