Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Metody separace plynných směsí, využití při zpracování bioplynu
 (Michaela Rulíková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//sxu53d// | Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Odstraňování oxidu uhličitého z bioplynu membránovou separací
 (Michaela Kotálová)

2017, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//71adh5// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Separace binární směsi oxidu uhličitého a methanu membránou obsahující iontovou kapalinu.
 (Tereza ČERNAJOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//aq670y// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Práce na příbuzné téma

Bioplyn jako alternativní zdroj energie v České republice
 (Alice Kaletová)

2011, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a6b7u/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Práce na příbuzné téma

Bioplyn vyrobený z odpadů a možnosti jeho využití při snižování produkce emisí oxidu uhličitého v dopravě
 (Veronika Škárková)

2020, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//4wgf2q// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Hodnocení provozu kogeneračních jednotek spalujících bioplyn
 (Tomáš Friedrich)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118948 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Návrh optimalizace programu "Bioplyn rozvíjí venkov"
 (Jana Lomoziková)

2013, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//707ez1// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Bioplyn - alternativní plynné palivo pro zážehové motory
 (Jiří Staněk)

2010, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ed76u0// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla | Práce na příbuzné téma

HODNOCENÍ INVESTIČNÍHO PORTFOLIA PODNIKŮ INVESTUJÍCÍCH DO OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE SE ZAMĚŘENÍM NA BIOPLYN
 (Darina Myšáková)

2015, Disertační práce, Ekonomická fakulta / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//s11r6d// | Ekonomika a management / Organizace a řízení podniků | Práce na příbuzné téma

Bioplyn a jeho využití v kogeneraci
 (Jiří Janša)

2010, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78788 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)