Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

oxid uhlicity

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Uhlovodíky a oxid uhličitý v půdním vzduchu nad a mimo ložisko ropy a plynu
 (Ondřej Prokop)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wamcw/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Vliv přípravy oxidů kovů na bázi titanu a zirkonu pomocí přetlakových a superkritických tekutin na fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého
 (Tomáš Prostějovský)

2016, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114583 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Práce na příbuzné téma

Distribuce metanu a oxidu uhličitého v půdním vzduchu ve východní části lanžhotské kry ve vídeňské pánvi
 (Ondřej Prokop)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dvjuj/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Vliv modifikování oxidu titaničitého ušlechtilými kovy (Pt, Pd a Au) na fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého
 (Nela Ambrožová)

2012, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94814 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany prostředí | Práce na příbuzné téma

Změny hodnot pH povrchových vod v důsledku kolísání koncentrací oxidu uhličitého v atmosféře
 (Andrea Rybářová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jh41l/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Studium dekarbonatace a strukturních vlastností vznikajícího oxidu vápenatého
 (Markéta Jarošková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zjhib/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Fotokatalytická redukce oxidu uhličitého v přítomnosti fotokatalyzátorů na bázi CdS/g-C3N4
 (Tereza Bajcarová)

2020, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140787 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Stanovení úbytku oxidu uhličitého v nealkoholických nápojích ve vztahu na použitý obalový materiál
 (Barbora Bolková)

2018, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//wwz5ql// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Práce na příbuzné téma

Řízená fermentace pomocí sledování produkce oxidu uhličitého
 (Dominik Osička)

2016, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ju76dj// | Zahradnické inženýrství / Vinohradnictví a vinařství | Práce na příbuzné téma

Podmíněná stochastická simulace koncentrací metanu a oxidu uhličitého
 (Dominik Schustek)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119724 | Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)