Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

separace bioplynu

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Metody separace plynných směsí, využití při zpracování bioplynu
 (Michaela Rulíková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//sxu53d// | Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Možnosti čištění bioplynu z anaerobní digesce na laboratorním modelovém reaktoru
 (Pavel Ovčáčík)

2020, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/142103 | Procesní inženýrství / Procesní inženýrství a metody kontroly kvality | Práce na příbuzné téma

Odstraňování oxidu uhličitého z bioplynu membránovou separací
 (Michaela Kotálová)

2017, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//71adh5// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Separace binární směsi oxidu uhličitého a methanu membránou obsahující iontovou kapalinu.
 (Tereza ČERNAJOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//aq670y// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Práce na příbuzné téma

Testování vybraných flokulačních činidel při separaci tuhé fáze z fugátu
 (Martin Kaňok)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103045 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma