Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Závěrečná práce

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Analýza produkční funkce firmy
 (Lenka Altmanová)

2007, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/10893 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika a ekonometrie | Práce na příbuzné téma

Aplikace dynamické produkční funkce
 (Robert Arzumanov)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/32608 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Práce na příbuzné téma

Návrh projektů na podporu produkční a mimoprodukční funkce zemědělství v CHKO Bílé Karpaty na základě hodnocení dopadů zemědělské politiky
 (Ivona Plšková)

2015, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qxbfii// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Ekonometrická analýza produkčních funkcí
 (Radoslav Fašanek)

2010, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mqmp0/ | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii | Práce na příbuzné téma

Náklady při založení podniku v ČR a v zemi v rámci EU
 (Barbora Hörbingerová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/qk0qk/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Práce na příbuzné téma

Význam stanovení vstupních nákladů na realizaci investičního projektu
 (Vojtěch Brzák)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/yb0e7/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Práce na příbuzné téma

Minimalizace celkových ročních nákladů na pořízení vybrané vstupní komodity
 (Irena Blahutová)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98040 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Stanovení vlivu různých faktorů na optimalizaci řezných podmínek a výrobní náklady
 (Luděk RŮŽIČKA)

2013, Disertační práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//zljkgv// | Strojírenská technologie / | Práce na příbuzné téma

Cost benefit analýza vybraného dopravního investičního projektu
 (Lucie Mikulová)

2017, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cbki6/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Práce na příbuzné téma

Využití investiční metody Dollar Cost Averaging na světových akciových trzích
 (Blanka Francová)

2016, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ombirt// | Hospodářská politika a správa / Finance a investiční management | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)