Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Emise skleníkových plynů

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Rozdíly v množství a složení mléka dojnic chovaných konvenčně a ekologicky
 (Markéta Boubínová)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//zuhliv// | Zemědělská specializace / Zemědělské inženýrství | Práce na příbuzné téma

Porovnání stavu travních porostů a víceletých pícnin v konvenčním a ekologickém systému hospodaření ve zvoleném zemědělském podniku
 (Václav JANA)

2018, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//tb9l3e// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Ekologické zemědělství | Práce na příbuzné téma

Biologie, výskyt a regulace plevelů v ekologickém a konvenčním zemědělství
 (Jakub ŠVEC)

2020, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//8a6pc5// | Zemědělství / Zemědělství - Prvovýroba | Práce na příbuzné téma

Produkce a spotřeba biopotravin s ohledem na životní prostředí a lidské zdraví
 (Romana Bartošová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//grqp96// | Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik | Práce na příbuzné téma

Zemědělský půdní fond v České republice a jeho specifikace v obci a blízkém okolí
 (Tamara Šimšálková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2tbxrg// | Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik | Práce na příbuzné téma

Ekologické zemědělství v Evropské unii a České republice - komparace výkonnosti biofarmy a konvenční farmy
 (Petra Strnadlová)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107315 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Práce na příbuzné téma

Plevele ekologicky a konvenčně pěstovaných plodin
 (Veronika Slováková)

2015, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//hey9aa// | Rostlinolékařství / | Práce na příbuzné téma

Výskyt škůdců a jejich antagonistů v konvenčním a ekologickém zemědělství
 (Josef Malec)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//j0241w// | Rostlinolékařství / | Práce na příbuzné téma

Pěstování ječmene jarního v konvenčním a ekologickém systému hospodaření - ochrana rostlin a emise skleníkových plynů
 (Martin BÍNA)

2017, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ykepm4// | Zemědělské inženýrství / Zemědělské inženýrství - Rostlinolékařství | Práce na příbuzné téma

Hodnocení vybraných obilovin v konvenčním a ekologickém zemědělství z pohledu obsahu bílkovin a dopadu na emise skleníkových plynů
 (Ivana PAVLOVÁ)

2018, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//gyk1s7// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Péče o krajinu | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)