Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ŠKOD AUTO

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)
Alternativní paliva pro spalovací motory
 (Jiří Káňa)

2017, Bakalářská práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//dawml1// | Technické znalectví a pojišťovnictví / Technické znalectví a pojišťovnictví | Práce na příbuzné téma

Vliv spalování paliva CNG na produkci výfukových emisí motoru osobního automobilu
 (Tomáš Kosík)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//qycav4// | Zemědělská specializace / Automobilová doprava | Práce na příbuzné téma

Vliv spalování paliva CNG na technicko-ekonomické parametry vozidla
 (Miroslav Strnadel)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//c6uv48// | Zemědělská specializace / Automobilová doprava | Práce na příbuzné téma

Alternativní kapalná paliva pro spalovací motory
 (Jiří Klíšť)

2014, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104585 | Materiálové inženýrství / Materiály a technologie pro automobilový průmysl | Práce na příbuzné téma

Návrh a realizace řídicího systému spalování alternativního paliva v automoblilovém vznětovém motoru
 (Pavel BOHÁČ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//rycxrq// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Praktické odzkoušení paliva do spalovacích motorů a jeho alternativních náhrad
 (Lukáš KOLDA)

2008, Bakalářská práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/2257 | Strojírenská technologie / | Práce na příbuzné téma

Fluidní spalování uhlí a alternativních paliv
 (Tomáš Durda)

2019, Disertační práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//i8agyu// | Chemie a technologie paliv a prostředí (čtyřleté) / | Práce na příbuzné téma

Spolu-spalování alternativních paliv v cementárně Lafarge Cement, a.s.
 (Dominik Vipler)

2018, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//31vtxh// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Ohodnocení možnosti snížení emisí z dopravy nahrazením spalovacích motorů za alternativní pohony v lokalitě Uherské Hradiště
 (Tomáš Jurásek)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137314 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Application of Incoterms in Logistics
 (Madina Ismailova)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/81315 | Mezinárodní ekonomické vztahy / International Business | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)