Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

oděv

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Alternativní hudební nástroje ve výuce hudební výchovy na 2. stupni ZŠ a gymnáziích
 (Karolína SKUHROVCOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//n3jdnv// | Specializace v pedagogice / Hudba se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Studium olejových laků na bázi lněného oleje a kalafunové pryskyřice pro dřevěné hudební nástroje
 (Markéta Mikuličáková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qo372/ | Chemie / Chemie konzervování - restaurování | Práce na příbuzné téma

Hudební nástroje a poslech v muzikoterapii
 (Lenka Kollárová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rqxkp/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Práce na příbuzné téma

Hudba a počítač, elektronické hudební nástroje a jejich využití při výuce hudební výchovy
 (Marek NÁGL)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0144or// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Hudební provoz děkanského kostela v Mostě v 17.–19. století: konfrontace hudebních inventářů a dochovaných sbírek hudebnin a nástrojů
 (Jana Kratochvílová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cwp0e/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda | Práce na příbuzné téma

Marimba a malý buben jako specifické hudební nástroje
 (Kristýna Karchová)

2016, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/cnoko/ | Hudební umění / Hra na bicí nástroje | Práce na příbuzné téma

Projevy biedermeieru ve vybraných dílech české prózy 20. a 30. let 19. století
 (Petra TUREČKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//w4we2x// | Učitelství pro střední školy / ČJ-NJ | Práce na příbuzné téma

Reflexe na vybraný hudební styl, subkulturu nebo undergroundové hnutí
 (Adéla KREJČOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Ústav umění a designu / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ch44tg// | Design / Fashion design | Práce na příbuzné téma

DE GAR\c{C}ON - oděvní kolekce inspirovaná módními prvky 20. let
 (Tereza ŠIKULOVÁ)

2008, Diplomová práce, Fakulta umění a designu / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/2208 | Výtvarná umění / | Práce na příbuzné téma