Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Intellectual disability

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Diagnostika vývojové poruchy koordinace prostřednictvím Moovement Assessment Battery u dětí předškolního věku.
 (Martina VINTERLÍKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//0h0f0c// | Tělesná výchova a sport / | Práce na příbuzné téma

Srovnání použití Testu vývoje hrubé motoriky a Movement assessment battery u dětí předškolního věku.
 (Jana KOPTÍKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//si5erb// | Učitelství pro základní školy / Vy-TV | Práce na příbuzné téma

Validizační studie Frontal assesment battery k diagnostice dysexekutivního deficitu u Parkinsonovy choroby
 (Tereza Maková)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g3t7v/ | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Effects of holiday on motor skills development of preschoolers with autism spectrum disorder - case study
 (Milica DURONJIĆ)

2010, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//juyo04// | Tělesná výchova a sport / Aplikovaná tělesná výchova | Práce na příbuzné téma

Effects of holiday on motor skills development of preschoolers with autism spectrum disorder - case study
 (Milica DURONJIĆ)

2010, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//juyo04// | Tělesná výchova a sport / Aplikovaná tělesná výchova | Práce na příbuzné téma

Early Intervention for Children with Disability: The Parameters Necessary for Effective Implementation.
 (Joy Sade OKOYE)

2018, Disertační práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//30cr4o// | Special Education / | Práce na příbuzné téma

Early Intervention for Children with Disabilities: A Comparison of Nigeria and Czech Republic
 (Joy Sade IGONI)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//iiphai// | Speciální pedagogika / Special Needs Counselling | Práce na příbuzné téma

Effects of holiday on motor skills development of preschoolers with autism spectrum disorder - case study
 (Milica DURONJIĆ)

2010, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//juyo04// | Tělesná výchova a sport / Aplikovaná tělesná výchova | Práce na příbuzné téma

Application of Sliding Mode Control in Induction Motor Drive
 (Chau Si Thien Dong)

2017, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127355 | Elektrotechnika / Elektrické stroje, přístroje a pohony | Práce na příbuzné téma