Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

řeka Odra

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Elektrická odporová tomografie odlučné oblasti katastrofického sesuvu na Girové
 (Renáta PYSZKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//cnuyp9// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Elektrická odporová tomografie recentního sesuvu v oblasti Kráľovianskeho meandru (Malá Fatra)
 (Martin STUDENÝ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//tstruq// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Mělké geofyzikální mapování Javoříčského krasu metodou elektrické odporové tomografie (ERT)
 (Jana MLYNÁŘOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//z05ifr// | Geologie / Environmentální geologie | Práce na příbuzné téma

Testování elektrické odporové tomografie pro stanovení mocnosti sedimentární výplně vybrané údolní nivy předpolí Západních Beskyd
 (Zuzana LAŠKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//5c0u1f// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití elektrické odporové tomografie ve výzkumu horského reliéfu
 (Petr TÁBOŘÍK)

2012, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//gwlwsj// | Geografie / Environmentální geografie | Práce na příbuzné téma

Aplikace elektrické odporové tomografie na sesuvném území ve Skalici u Frýdku-Místku
 (Ondřej TURSKÝ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ny1ww3// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Testování elektrické odporové tomografie pro detekci podzemních prostor (na příkladu vybrané štoly v Nízkém Jeseníku)
 (Kateřina ČADKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//lzi714// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Využití odporové tomografie pro zhodnocení horninového prostředí na svazích náchylných k sesouvání.
 (Marek Svárovský)

2018, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129055 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma

Využitie elektrickej odporovej tomografie pre detekciu jaskýň v okolí kameňolomu Dubná skala (Lúčanská Malá Fatra)
 (Martin STUDENÝ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//l1j5h4// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)